Dažniausiai užduodami klausimai

Ar kelionės per šį ir praeitus gyvenimus yra saugios?
Taip, saugios, nes žmogus būna meditacinėje būsenoje. Jis nebūna užhipnotizuojamas.

Ar keliavimas į praeitus gyvenimus reiškia bendravimą su dvasiomis arba išėjusiais artimaisiais?
Ne. Sielų pasaulyje yra galimybė sutikti išėjusius savo artimuosius, bet tada į juos žiūrime kaip sielas, o ne kaip į žmones. Paprastai tai būna sielos, kurios gyvenimo metu buvo labai artimos. 

Ar visiems pavyksta iškeliauti/ matyti savo praeitą gyvenimą pirmojo karto metu?
Paprastai taip, bet būna retų atvejų, kai nepavyksta. Dažniausiai tai susiję su tuo, kad arba konkrečiu metu žmogus dar nėra pasiruošęs gauti šią informaciją, arba kol kas jam to nereikia žinoti.

Ar pasitaiko atvejų, kai žmonės mato skausmingas ankstesniųjų gyvenimų akimirkas? Ar galima į jas nežiūrėti ir jų neišgyventi?
Taip, žmonės mato skausmingas akimirkas, jeigu jas reikia matyti. Kiekvienam žmogui parodomas tas gyvenimas, kuris jam tuo momentu yra aktualus, naudingas ir gali padėti išspręsti kažkokį klausimą. Tačiau kiekvienas „keliautojas“ turi teisę pasakyti, kad jis nenori užtrukti skausmingose akimirkose, ir jis bus vedamas toliau arba bus pritaikytas kitas metodas, kuris į skausmingą akimirką leidžia pažiūrėti be emocijų. 

Ar regresijos specialistas mato tai, ką aš matau?
Ne.

Kokio ilgio seansą pasirinkti?
2 val. – tiktai įžvalga į regresinę kelionę;
3 val. – detalus praeito gyvenimo nagrinėjimas ir atsakymų gavimas;
4 val. – rimtas darbas su savimi.

Ar pakanka 1 regresinės kelionės užsitęsusiai, rimtai problemai išspręsti?
Paprastai ne. Rekomenduojama regresinė terapija (bent jau 3 kartai).

Ar regresijos seanse aš matysiu filmą?
Iš klientų esu gavusi klausimą apie tai, ar žmogus matys savo praeitą gyvenimą/-us kaip filmą. Gali būti įvairiai – kiti iš tikrųjų gali pamatyti filmą, bet kiti negali, nes informacija gaunama per 3 suvokimo kanalus. Suvokimo kanalai yra: vizualinis (filmai, scenos, vaizdai ir pan.), sensorinis (kūno pojūčiai, emocijos), „aš žinau / suprantu“ lygmuo (negaliu pagrįsti kaip, bet žinau, kad vyksta tai ir tai) arba MATAU/ JAUČIU/ ŽINAU. Kelionės metu aktyvus gali būti vienas, du arba visi trys kanalai.

Ar iš regresinės kelionės įmanoma negrįžti?
Ne, tai visiškai neįmanoma.

Ką aš turiu žinoti prieš kelionę?
Jūs turite rasti laisvo laiko kelionei ir užtikrinti, kad tuo metu Jūsų niekas netrukdytų. Pageidaujama turėti pledą ir akių raištį, dažnai reikia ir 
servetėlių.

Prieš ir po seanso užtikrinamas gautos informacijos konfidencialumas.